Hvem kan bedst hjælpe dig?

Hej og velkommen. Vær opmærksom på at du på denne side kan booke en samtale hos forskellige vejledningstilbud: studie- og trivselsvejledningen, karrierevejledningen og karrierecenteret hos Københavns Kommune.

Inden du går videre til din booking, kan du lige sikre dig hvilken af vores vejledningstilbud du har brug for at tale med.

AAU Studie- og trivselsvejledning CPH vejleder blandt andet om:

 • Trivsel, motivation og studietvivl
 • Studieteknik og studiekompetence
 • Studievalg og studieskift
 • Valg undervejs i din uddannelse
 • Regler ifm. fx orlov, merit, barsel, studieophør og specialer

Book en tid hos studie- og trivselsvejledningen nedenfor.

Book en online tid hos Karrierecentret hos Københavns Kommune om erhvervssamtaler hvis du har spørgsmål om:

 • Hvordan du finder relevante virksomheder og organisationer ift. projektsamarbejde, studiejob og/eller dimittendjob
 • Hvordan du udvælger og målretter præsentationer af dig selv til forskellige arbejdsgivere
 • Hvilke arbejdsgivere der kan bruge din faglighed

Book en tid hos Karrierecenteret hos Københavns Kommune nedenfor. Vær opmærksom på, at dette tilbud udelukkende er online.


Dit studies egen vejleder kan blandt andet svarer på spørgsmål om:

 • Studieplaner/handleplaner ifm. 3. eksamensforsøg
 • Studiemiljøet på uddannelsen
 • Det faglige indhold, valgfag, praktik og udveksling m.m.
 • Studieordning og eksamen
 • Dispensation vedrørende studiet, fx eksamen

Skal du i stedet tale med studiets egen studievejleder?
Find åbningstider og kontaktinfo på alle studievejledere her.

Hos AAU's optagelseskontor kan de hjælpe dig med spørgsmål om:

 • Adgangskrav og ansøgningsprocedurer
 • Dispensation vedr. optagelse og klager vedr. optagelse

Skal du i stedet tale med AAU's optagelseskontor?
Find deres åbningstider og kontaktinfo her.


Book en vejledningssamtale hos Studie- og trivselsvejledningen eller Karrierevejledningne nedenfor, og skriv kort hvad du ønsker vejledning omkring

Book en ny tid